Gestió de Tràmits Legals

La inspecció tècnica dels edificis, és obligatòria, entri en vigor a partir del 26 de febrer de 2011, és un sistema de control periòdic de l'estat dels edificis d'habitatges per tal de verificar l'estat de l'edifici l'obligació és mantenir en condicions l'edifici i passar la ITE. Per a l'obtenció del Certificat d'Aptitud de l'Edifici, expedit per l'Administració, ha de fer un Arquitecte o un aparellador contractat pels titulars de l'edifici.

Actualment i segons RD 187/2010, els edificis plurifamiliars d'habitatges estan obligats a realitzar una inspecció ITE, on s'avaluen els diferents paràmetres de seguretat i estat de conservació del edifici, i detectar possibles deficiències, sobretot aquelles que puguin posar en risc a les persones o els béns.