Reformes Estructurals

Els anys de vida d'un habitatge, els moviments de terres per obres i l'assentament de les construccions fan necessari, en molts moments, reforçar l'estructura de la construcció per assegurar la seva resistència i durabilitat.

Construccions Llavallol li podrà aportar solucions d'edificació
i d'enginyeria que li permetin gaudir del seu habitatge per molts més anys en bon estat.